Snel naar X
huisjehuren zoekhulp

Huisjehuren zoekhulp

Zoek een vakantiehuisje, The Easy Way


     
Over ons
Contact
Blog
Onze missie: op een gemakkelijke manier een vakantiehuis zoeken en boeken.

 
Last minutePrivacyverklaring

Huisjehuren handige Zoekhulp, gevestigd aan Bosbeslaan 21, 3852 CE Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huisjehuren handige Zoekhulp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummers
-E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huisjehuren handige Zoekhulp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Voor het opstellen van een huurcontract voor lange termijn huren van een vakantiewoning
-Voor het opstellen van een factuur voor verhuur van een vakantiewoning

Geautomatiseerde besluitvorming

Huisjehuren handige Zoekhulp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huisjehuren handige Zoekhulp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 1 jaar nadat de huurovereenkomst is afgelopen. Wij zijn echter verplicht voor de belastingdienst facturen 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huisjehuren handige Zoekhulp verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voor huur van ons chalet Bosuil verstrekken wij uw gegevens aan DroomPark Beekbergen omdat de verhuur via het park verloopt.
Voor huur van ons chalet Fazant delen we geen gegevens met DroomPark Hooge Veluwe, de huur verloopt niet via het park.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huisje huren Veluwe. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huisje-huren-veluwe.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huisje huren Veluwe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huisjehuren handige Zoekhulp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met support@huisjehurenzoekhulp.nl