Contactgegevens:

Huisje-huren-veluwe.nl
Bosbeslaan 21, 3852 CE Ermelo
Telefoonnummer: 06-15960484
www.huisje-huren-veluwe.nl
Wij zijn te bereiken via support@huisje-huren-veluwe.nl

Contactformulier

Naam

Email

Bericht


Algemene voorwaarden

Voor alle boekingen via Huisje-huren-Veluwe.nl treedt deze op als bemiddelaar tussen de aanbieder van vakanties en/of producten (recreatieondernemer) en consument. Huisje-huren-Veluwe.nl is zelf geen reisorganisatie. De consument reserveert de aangeboden producten altijd bij de betreffende aanbieder van vakanties en/of producten welke de afhandeling van de reserveringen volledig afrond. De transactie valt onder de leveringsvoorwaarden en garantie van de betrokken reisorganisatie. De consument ontvangt vervolgens van of namens de aanbieder van vakanties en/of producten een factuur. Reeds gemaakte reserveringen dienen (tenzij anders bepaald) schriftelijk geannuleerd te worden bij de verhuurder. Ook wijzigingen in de reeds gemaakte reservering zal de consument (tenzij anders bepaald) doorgeven aan de aanbieder van vakanties en/of producten. Bij het niet beschikbaar zijn van het object, vermeld op het reserveringsbewijs, zal aan de consument door de verhuurder een adequaat alternatief worden geboden. Eventuele bijkomende kosten betaalt de consument bij aankomst rechtstreeks aan de aanbieder van vakanties en/of producten. Als zodanig herkenbare fouten en vergissingen in de informatie en/of de tarieven binden noch Huisje-huren-Veluwe.nl, noch de verhuurder.

Aansprakelijkheid

Huisje-huren-Veluwe.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan eventuele fouten in de prijzen zoals op deze site vermeld kunt u geen rechten ontleden. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@huisje-huren-veluwe.nl, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de disclaimers van de verschillende organisaties gelinked op deze site, nalezen op de site van de desbetreffende organisatie. Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link) wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde, die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites. Huisje-huren-Veluwe.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site.

Privacyverklaring

Huisje huren Veluwe, gevestigd aan Bosbeslaan 21, 3852 CE Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huisje huren Veluwe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummers
-E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huisje huren Veluwe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Voor het opstellen van een huurcontract voor lange termijn huren van een vakantiewoning
-Voor het opstellen van een factuur voor verhuur van een vakantiewoning

Geautomatiseerde besluitvorming

Huisje huren Veluwe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huisje huren Veluwe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 1 jaar nadat de huurovereenkomst is afgelopen. Wij zijn echter verplicht voor de belastingdienst facturen 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huisje huren Veluwe verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voor huur van ons chalet Bosuil verstrekken wij uw gegevens aan DroomPark Beekbergen omdat de verhuur via het park verloopt.
Voor huur van ons chalet Fazant delen we geen gegevens met DroomPark Hooge Veluwe, de huur verloopt niet via het park.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huisje huren Veluwe. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huisje-huren-veluwe.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huisje huren Veluwe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huisje huren Veluwe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@huisje-huren-veluwe.nl

huisje huren veluwe

Huisje-huren-veluwe.nl
Bosbeslaan 21 Ermelo

Contact bij voorkeur via email of het contactformulier.

Telefonisch contact: 06-15960484.

support@huisje-huren-veluwe.nl

Contact formulier | Privacy| Algemene voorwaarden

Over huisje-huren-veluwe.nl: