Algemene voorwaarden

Voor alle boekingen via Huisje-huren-Veluwe.nl treedt deze op als bemiddelaar tussen de aanbieder van vakanties en/of producten (recreatieondernemer) en consument. Huisje-huren-Veluwe.nl is zelf geen reisorganisatie. De consument reserveert de aangeboden producten altijd bij de betreffende aanbieder van vakanties en/of producten welke de afhandeling van de reserveringen volledig afrond. De transactie valt onder de leveringsvoorwaarden en garantie van de betrokken reisorganisatie. De consument ontvangt vervolgens van of namens de aanbieder van vakanties en/of producten een factuur. Reeds gemaakte reserveringen dienen (tenzij anders bepaald) schriftelijk geannuleerd te worden bij de verhuurder. Ook wijzigingen in de reeds gemaakte reservering zal de consument (tenzij anders bepaald) doorgeven aan de aanbieder van vakanties en/of producten. Bij het niet beschikbaar zijn van het object, vermeld op het reserveringsbewijs, zal aan de consument door de verhuurder een adequaat alternatief worden geboden. Eventuele bijkomende kosten betaalt de consument bij aankomst rechtstreeks aan de aanbieder van vakanties en/of producten. Als zodanig herkenbare fouten en vergissingen in de informatie en/of de tarieven binden noch Huisje-huren-Veluwe.nl, noch de verhuurder.

Aansprakelijkheid

Huisje-huren-Veluwe.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan eventuele fouten in de prijzen zoals op deze site vermeld kunt u geen rechten ontleden. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@huisje-huren-veluwe.nl, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de disclaimers van de verschillende organisaties gelinked op deze site, nalezen op de site van de desbetreffende organisatie. Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link) wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde, die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites. Huisje-huren-Veluwe.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site.

Privacy

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. Uw gegevens zijn dus uitsluitend voor intern gebruik van huisje-huren-veluwe.nl en van de vakantieaanbieder bij wie u hebt geboekt. Anderen dan huisje-huren-veluwe.nl en de betreffende vakantieaanbieder hebben geen toegang tot uw gegevens. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het prijsopgaveformulier, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt. Uw adresgegevens worden enkel gebruikt ter registratie van uw reservering bij de aanbieder. Uw gegevens zullen ook niet aan anderen ter beschikking worden gesteld, behalve wanneer dit bijvoorbeeld in het kader van een of andere wettelijke verplichting geëist wordt (zie ook Privacy verklaring)

Privacy verklaring

Het is ons  beleid om de privacy van de aangesloten aanbieders en van de boekers op de huisje-huren-veluwe.nl-site te respecteren. Huisje-huren-veluwe.nl treedt op als bemiddelaar tussen de consument en de aanbieder van vakanties en/of producten en zal alleen de relevante persoonsgegevens van de consument en van de aanbieder wederzijds aan elkaar bekend maken teneinde de boeking op de juiste wijze te kunnen afwikkelen. De gegevens die in ons bezit zijn zullen niet aan derden worden verstrekt of verkocht.

Cookie policy

De website van Huisje-huren-Veluwe plaatst cookies om te kunnen functioneren en het webbezoek te monitoren. Verder helpen deze cookies om uw boekingen juist te verwerken.